2 juni 2024

Dienst voor Iedereen. 

Wat is eerlijk en wat is redelijk als het om verdelen gaat. Ik een beetje meer dan jij of echt delen. Ja, krijgt iedereen wat hem of haar toekomt? Het is niet makkelijk om te delen, maar soms geeft het je een geweldig gevoel. We hebben in deze dienst bingo gespeeld met natuurlijk ook een winnaar.

 

7 april 2024 Doopdienst waarin Alexander Johannes Reinhardt Möss wordt gedoopt.

 

4 februari 2024 De afscheidsdienst van ds. Oostenbrink. Met onder meer medewerking van het gelegenheidskoor en OLTO met als thema: Ik Vertrek. 

De collecte is voor Regenbooggroep Amsterdam: MENSEN ONDER ELKAAR. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Regenbooggroep Amsterdam.

25 december 2023 Kerstmorgen in Loenen. Met een kerstkoor onder leiding van Maarten Willers, Arie Sopjes op trompet en een kerstboodschap over: het kostbare geschenk. (59 minuten)

De collecte is voor Kinderen in de knel in Oekraïne. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Kinderen in de knel.

 

24 december 2023 'Kerst met een gouden randje' was het thema van de musical / kerstviering van See You Again op kerstavond. Zo'n 20 kinderen hebben gespeeld, gezongen en voorgelezen o.l.v. Erna, Ilja en Kisten. (54 minuten)

De collecte is voor de Liedjesfabriek. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Liedjesfabriek.

 

26 november 2023 Troostend Licht is het thema van de kerkdienst op eeuwigheidszondag vanuit de PKN Loenen. Het afgebeelde schilderij is gemaakt door Joost Stolker. Harmonie OLTO is ook te horen met onder andere Het Dorp. Een dienst waarin ds. Marcel Oostenbrink voorgaat. (52 minuten)

De collecte is voor het onderhoud van het kerkhof. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. onderhoud kerkhof.

 

25 juni 2023 Weer eens een kerkdienst op de site van PKN Loenen. Over vertrouwen. Liederen naar keus van gemeenteleden, een toespraak van Albert Waszink, een gedicht van Ludo de Beaufort en de dominee achter de piano. Zingen ook als het donker is en je krijgt weer vertrouwen. (60 minuten)

 

7 april 2023 Op Goede Vrijdag zong een gelegenheidskoor 6 koralen uit de Mattheus Passion. Hieronder opnamen van twee van die koralen.

Koraal 23
Ze zouden voor hem sterven, maar waarom strijdt hij niet?
Hun offerschaal aan scherven, hun koninkrijk failliet!
Zo'n Petrus die vertedert, maar leeft in schone schijn,
pas hij die zich vernedert, zal eens de hoogste zijn.

Koraal 72
Ver achter gindse heuvel, daar hing een tweede lijk.
Ook Judas was gesneuveld voor Jezus' koninkrijk.
De zondebok verdreven, het offerlam geslacht,
wie sterft om door te leven, die weet: "Het is volbracht."

 

19 maart 2023 Geef kleur aan je leven! De kerkdienst uit Loenen met kinderkoor Vox Tunes en ds. Marcel Oostenbrink met heel veel kleur natuurlijk! (57 minuten)

De collecte is voor Eye For Others, dat kinderen in Zuid-Afrika helpt met voedsel en scholing. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Eye For Others.

 

31 december 2022 Petrus in het land: Levend water (vanuit Loenen)

Petrus in het land

 

24 december 2022 'Elke vogel zingt zijn lied', het thema van de kerstnachtdienst 2022 vanuit de Protestantse kerk in Loenen. Het koor Free uit Hoevelaken zingt in deze film. (56 minuten)

De collecte van 24 december is voor Eye For Others, dat kinderen in Zuid-Afrika helpt met voedsel en scholing. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Eye For Others.

 

20 november 2022 Geloof, hoop en liefde blijven. Dat zeggen de klaprozen in het schilderij dat Gretha Wilbrink-Smit maakte. In de film van de Protestantse Kerk in Loenen worden de namen gelezen met de troost van het evangelie. Harmonie OLTO begeleidt enkele liederen. (48 minuten)

De collecte van 20 november is voor de begraafplaats. Giften kunnen overgemaakt worden op NL16RABO0336736819 t.n.v. Prot. Gem. te Loenen Veluwe o.v.v. Collecte begraafplaats.

 

4 september 2022 De Startzondag in Loenen, met als thema Inspiratie. Kunstenaars laten de producten van hun inspiratie zien, ds. Marcel Oostenbrink vertelt over inspiratie in de Bijbel en The Young Church Singers komen zingen. Een kerkdienst vanuit de Protestantse Kerk in Loenen. (78 minuten)

 

26 juni 2022 Wie ben jij? Over allerlei schapen in de hand van God. Een kerkdienst waar een kindje gedoopt wordt vanuit de Protestantse Kerk in Loenen. Voorganger ds. Marcel Oostenbrink. (47 minuten)
De collecte van 26 juni is voor Stichting Kinderhulp. Giften kunnen overgemaakt worden op NL22RABO0373738234 t.n.v. Diaconie Loenen o.v.v. Kinderhulp.

 

5 juni 2022 Oecumenische Pinksterdienst vanuit de H. Antonius Abtkerk in Loenen.

 

3 april 2022 "Blij je te zien' was het thema van de kerkdienst op 3 april vanuit de Protestantse Kerk in Loenen. Het Livinuskoor uit Wilp was er bij. Samen meer zien als je Jezus volgt. (67 minuten)

 

14 februari 2022 Al weer een jaar geleden was het ijspret op Valentijnsdag. En natúúrlijk de film met het hart van ijs. Je kunt hem hier nog eens terugkijken (15 minuten).

 

5 februari 2022 Een doopdienst op zaterdag 5 februari in de Protestantse kerk in Loenen. Bijzonder om mee te kunnen maken. (30 minuten)
De collecte van 5 februari is voor stichting Het vergeten kind. Giften kunnen overgemaakt worden op NL83 RABO 0172 4314 84 t.n.v. Het vergeten kind, Utrecht.

 

23 januari 2022 Oecumenische dienst vanuit de H. Antonius Abtkerk in Loenen.

 

16 januari 2022 Achtervolgd door de Farao, of door een virus? Exodus 14 in het nu geplaatst. De film van de kerkdienst van 16 januari vanuit de Protestantse Kerk in Loenen, voorganger ds. Marcel Oostenbrink. (48 minuten)
De collecte van 16 januari is voor de voedselbank in Zutphen, waar de inwoners van Loenen nu ook terecht kunnen via het afgiftepunt in Eerbeek. Giften kunnen overgemaakt worden op NL22 RABO 0373 7382 34 t.n.v. Diaconie Loenen, o.v.v. Voedselbank.

 

9 januari 2022 Voor zondag 9 januari komt de film uit de Protestantse Kerk in Loenen met daarin de 10 geboden en een gebed om nieuwe wind, een gebed om de Heilige Geest. (20 minuten)

 

31 december 2021 Voor oud en nieuw staat er één film op de onze website. Een hoopvolle boodschap klinkt uit Jeremia 29:11. Op de trompet speelt Arie Sopjes 'a Wither Shade of Pale' waarmee we ook terugkijken op het afgelopen jaar. (22 minuten)

 

24 december 2021 Een kerstdienst online dit jaar vanuit de protestantse kerk in Loenen. Jongeren van VOX uit Brummen werken mee, bekende kerstliederen om mee te zingen. Het gaat toch weer om het Kind. (38 minuten)
De teksten om mee te zingen vindt u op het scherm.

 

11 december 2021 De kerstmusical van de kinderen van See You Again. Gemaakt op zaterdag 11 december, maar al helemaal in kerstsfeer. (56 minuten).

 

7 november 2021 Dankdag in Loenen. Een dag om te danken en door te geven, ons bezit, Gods liefde. En Margriet wordt bedankt voor 58 jaar trouwe dienst! (59 minuten)

 

5 september 2021 Na de startdienst op 5 september: het ophangen van de nieuwe vlag (2 minuten).

De startdienst van 5 september uit Loenen. Maskers af, een nieuwe vlag wordt bedacht en gemaakt. De kinderen zijn er bij. Mooi om weer een inkijkje in de kerk te krijgen. (56 minuten)

 

1 augustus 2021 De kerkdienst van 1 augustus vanuit de PKN in Loenen op de Veluwe gaat over Jozef en zijn veelkleurige mantel. Een dienst met een regenboogtintje. (53 minuten)

 

11 juli 2021 Nu de hele belijdenisdienst van zondag 11 juli over de verloren zoon. (63 minuten)

 

10 juli 2021 We zijn de kerk vlakbij de grootste waterval van Nederland. Dan kun je verwachten dat er ook wel eens iemand in het water van de Vrijenbergerspreng gedoopt wil worden. Zaterdag 10 juli 2021 was het zover. Niet meer ik maar Christus leeft in mij. Een nieuwe schepping. (8 minuten)

 

Niels van der Giessen neemt in heel het land het geluid van kerkklokken op en plaatst die met foto's en een verhaal over de geschiedenis op YouTube. Hij heeft al honderden opnames gemaakt, en vorig jaar bezocht hij ook onze kerk in Loenen.

 

13 juni 2021 Drie mensen bevestigd in het ambt in de kerk van Loenen, met de kinderen en jongeren in een feestelijke dienst. (54 minuten).

 

30 mei 2021 "Ik heb er nooit alleen voor gestaan". Opname van een bijzondere dienst, waarin het 30-jarig ambtsjubileum van ds. Marcel Oostenbrink werd gevierd. (67 minuten)

 

23 mei 2021 Oecumenische dienst vanuit de H. Antonius Abtkerk in Loenen.

 

9 mei 2021 Op hetzelfde fundament gebouwd, de kerkdienst van 9 mei vanuit de Protestantse Kerk Loenen. (50 minuten).

 

25 april 2021 De kerkdienst van 25 april vanuit de Protestantse Kerk in Loenen. Een preek over de kracht en zwakheid van het kruis. En een ontroerende solo van Rachel Oostenbrink met 'Bist Du bei mir'. (55 minuten)

 

4 april 2021 Pasen vanuit de Protestantse kerk in Loenen met enkele leden van het Nieuwsdienstkoor onder leiding van Sandra de Bruin. (32 minuten)

 

28 maart 2021 Een doopdienst op Palmpasen in de kleine kring van de familie. Bijzonder om in deze film even mee te mogen kijken. (38 minuten)

 

14 maart 2021 Biddag voor gewas en arbeid. Een film uit Hall met Jolanda Aantjes en Marcel Oostenbrink. (31 minuten).

 

7 maart 2021 Teken van liefde, teken van geloof. Een vrouw zalft Jezus. Daarover gaat de overdenking in de film van de protestantse kerken van Loenen en Hall, met pastor Jolanda Aantjes en ds. Marcel Oostenbrink. (21 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

28 februari 2021 Bidden, bouwen en vertrouwen. De kerkdienst van zondag 28 februari, vandaag uit Hall. (27 minuten)

 

21 februari 2021 Den Eikenboom in de verbouwing. Daar begint de film van de Protestantse Kerk dit keer. Kan de kerk ook een Herberg zijn? Ds. Marcel Oostenbrink en pastor Jolanda Aantjes in actie. (17 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

14 februari 2021 Een Valentijnsfilm vanuit de Protestantse kerk in Loenen. IJskoude harten smelten. (15 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

7 februari 2021 Rechtstreekse uitzending vanuit de Protestantse kerk in Terwolde met als voorganger onze eigen ds. Marcel Oostenbrink. U kunt de dienst terugkijken op YouTube.

 

31 januari 2021 Rellen in Loenen, natuurlijk niet! Of zijn de gebeurtenissen van oud en nieuw al vergeten? Een film rond het Onze Vader vanuit de protestantse kerk in Loenen. (22 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

24 januari 2021 Oecumenische dienst van de Protestantse kerk en de Rooms-Katholieke kerk in Loenen met als thema "Blijf in mijn liefde". U kunt de dienst terugkijken op Kerkdienst gemist.

 

17 januari 2021 Met een heuse Masked Singer begint de film vanuit de Protestantse kerk in Loenen. Een half uur met een overdenking, liederen en gebeden. (26 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

10 januari 2021 Als je God in je vaandel hebt, kan Hij ook zo ineens verdwenen zijn. Een overdenking met liederen en gebeden vanuit de Protestantse kerk in Loenen. (36 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

Oud en nieuw Liederen en teksten uit de Protestantse kerk Loenen rond oud en nieuw. Met aan het eind Rachel Oostenbrink als solist. En een zegen 2021: Johannes 20 vers 21. (27 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

Kerst 2020 Een traditionele kerstdienst vanuit de protestantse kerk. De vocals van Next Generation uit Apeldoorn zorgen voor de zang. En met een trompettist aan het slot een meezing 'Ere zij God'. Een overdenking over enthousiaste herders en een stille Maria, om zelf weer enthousiast en stil te worden over Jezus, de arme Verlosser. (37 minuten)
De teksten vindt u hier.

 

4e Advent De kerk gesloten, wel een film over schapen en herders. Een overdenking vanuit de kerk in Loenen. (13:56)
De teksten vindt u hier.

 

3e Advent Vanuit de quarantaine bij de afvalbak, toch nog best hoopvol. Samen vinden we de weg. (5:41)

 

2e Advent Het filmpje komt deze keer uit Amersfoort. De ster schijnt. (5:41)

 

1e Advent Het verhaal van de engel die terugkwam. (5:03)

 

22 november 2020 Een deur naar de hemel, de regenboog, de zee...
Openbaring 4 wordt uitgelegd op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar. (57:01)

 

8 november 2020 Je kunt niet God prijzen en de mensen die hij gemaakt heeft vervloeken.
Een overdenking over Jacobus 3. (47:53)

 

1 november 2020 De moed niet verliezen.
Een korte video-boodschap van ds. Marcel Oostenbrink. (4:20)

 

18 oktober 2020 Ik help je hopen.
Een kleine bemoediging vanuit de Protestantse kerk in Loenen. (6:08)

 

4 oktober 2020 Kerkdienst op YouTube.

13 september 2020 Startzondag: kerkdienst & See You Again op YouTube.

30 augustus 2020 Kerkdienst op YouTube.

   

Agenda  

zo 16 juni, 10:00
Kerkdienst
zo 23 juni, 10:00
Afsluitingsdienst See You Again
zo 30 juni, 10:00
Kerkdienst
   

Laatste wijzigingen  

   
Copyright © 2024 PKN Loenen Veluwe. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.