De kerk en thuis een veilige plek? Soms niet. Wanneer je te maken hebt met problemen vanuit onze kerk op het gebied van: grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, intimidatie, weet dan dat er zorg voor je is. Er zijn vertrouwenspersonen, ook bij de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal. Ze/hij helpt met het zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor verbetering van de situatie. Ze/hij kan informatie geven en advies. Ook wanneer je je zorgen maakt om iemand anders die te maken heeft met geweld of misbruik. Samen zoeken naar een goede vorm van hulp, uiteraard in alle vertrouwelijkheid.

Meer informatie kun je ook vinden op www.veiligekerk.nl

Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe

Dhr. Berend Diekerhof, 06-30137290 en mevrouw Lida Ruiter, 06-41841927. Ze hebben beiden een achtergrond in psychologische hulpverlening. Ze zijn geen lid van de kerk, maar wonen allebei wel in Loenen.

In het meldprotocol Protestantse gemeente Loenen Veluwe vindt u nog meer uitleg. 

Mocht je met iemand van buiten onze gemeente, buiten ons dorp willen spreken dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de PKN: SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. De coördinator van SMPR is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via het formulier op de website van SMPR.nl, ook als u liever anoniem blijft.

   

Agenda  

zo 28 april, 10:00
Kerkdienst
zo 5 mei, 10:00
Kerkdienst
zo 12 mei, 10:00
Kerkdienst
zo 19 mei, 10:00
Oecumenische pinksterdienst
zo 26 mei, 10:00
Kerkdienst
   

Laatste wijzigingen  

Film doopdienst
7 april 2024

Kontaktblad
april 2024

Kliederkerk
24 maart 2024

Kontaktblad
maart 2024

Vacature predikant(e)
12 februari 2024

   
Copyright © 2024 PKN Loenen Veluwe. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.